Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/mainfile.php on line 117

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/modules.php on line 29

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/db/mysql.php on line 138

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/modules.php on line 76

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/modules.php on line 76

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/header.php on line 13
THPT Nguyễn Hữu Huân | Giới thiệu

 
 
File điểm Gv K1-2011

TKB giáo viên

Tra điểm học sinh

TKB học sinh

Trắc nghiệm Online

 Danh ngôn 
Trước con mắt của người yêu, không có người đàn bà nào xấu cả.
Ronsard

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/db/mysql.php on line 138
 Tra bài theo ngày 
Tháng Sáu 2018
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Trực tuyến trên site 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 000000001
IP của bạn: 54.81.158.195
 
Giới thiệu 18.06.2018 13:26

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/db/mysql.php on line 138

Trường THPT Nguyễn Hữu Huân
Những thông tin về trường...

Vị trí :
Trường được thành lập vào năm 1962-1963, nhưng mãi đến năm học 1965-1966, trường mới được ban doanh lý kiến thiết Đại Học Thủ Đức đồng ý cho Bộ Giáo Dục (trước năm 1975) mướn một lô đất tọa lạc trong 4 con đường, diện tích 15.588 m2 với giá tuợng trưng là 1đồng/m2 trong một năm, thời hạn là 99 năm, dùng làm cơ sở cho trường trung học Thủ Đức. Trên lô đất này đã có sẵn 5 phòng học của chương trình ấp Tân Sinh. Theo thời gian, số phòng học được xây thêm: 5 phòng có sẵn, 4 phòng do ông Thứ trưởng Thương Mại tài trợ, 4 phòng do Bộ giáo dục xây, còn lại hầu hết do công sức của Hội PHHS trước và sau giải phóng đóng góp, tất cả các phòng này được xây dựng với qui mô cấp bốn (nhà trệ, mái tôle) với tồng số phòng là 37, trong đó có 28 phòng học và 9 phòng chức năng.
Lô đất hiện tại của trường Nguyễn Hữu Huân được bao quanh bởi 4 con đường : Đòan Kết, Chu Mạnh Trinh, Bác Ái và Võ Văn Ngân. Địa chỉ trước đây của trường là số 1, nay đổi lại là số 11 đường Đòan Kết- phường Bình Thọ-quận Thủ Đức.
Trường được xây dựng mới, khởi công vào ngày 03 tháng 09 năm 2003, khánh thành vào năm học 2005 với tổng kinh phí là 19 tỷ 272 triệu đồng, gồm 37 phòng học, 3 phòng thí nghiệm Lý-Hóa-Sinh, 2 phòng Vi tính, 2 phòng Lab, 1 phòng nghe-nhìn và hơn 10 phòng chức năng khác.
Tên trường và Hiệu trưởng qua các năm:
-Năm học 1962-1973 : trường Trung Học Thủ Đức.
-Năm học 1973-1975 : trường Trung Học Hòang Đạo.
-Tháng 10/1975-1980 : đổi tên trường thành trường Phổ Thông cấp III Nguyễn Hữu Huân theo quyết định số 47/QĐ/VP ký vào ngày 13/10/1975 giữa Bộ giáo dục và Thanh Niên với Sở giáo dục TP
-Năm học 1980-1993 : trường mang tên PTTH Nguyễn Hữu Huân.
-Năm học 1993-2000 : trường mang tên Trường PTTH chuyên ban Nguyễn Hữu Huân.
-Năm học 2000-2001 cho đến nay : trường lại trở về tên gọi THPT Nguyễn Hữu Huân.

Năm Học Hiệu Trưởng
1962-1963 Thầy Lý Ngọc Kiệt
1963-1966 Thầy ngô Thúc Cơ
1966-1970 Thầy Hồ Văn Trai
1970-1973 Thầy Nguyễn Văn Tâm
1973-1974 Thầy Trần Quang Tuấn
1974-1975 Thầy Nguyễn Văn Hanh
1975-1977 Thây Lê Văn Tấn
1977-1978 Thầy Nguyễn Trường Cửu
1978-1982 Thầy Nguyễn Khắc Trụ
1982-1989 Cô Nguyễn Thị Thu Ba
1989-2001 Thầy Nguyễn Nhứt Lang
2001-2007 Thầy Đào Văn Lợi
2007-đến nay Thầy Lâm Triều Nghi

Địa chỉ: 11 Đoàn kết Thủ Đức


Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/footer.php on line 13
 Select language 


Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/blocks/block-flashclock.php on line 3
 Clock 


Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/db/mysql.php on line 138

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 629

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 631

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 633

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 635

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 638

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 629

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 631

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 633

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 635

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 638

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 629

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 631

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 633

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 635

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 638

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 629

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 631

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 633

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 635

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 638

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 629

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 631

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 633

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 635

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 638

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 629

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 631

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 633

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 635

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 638

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 629

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 631

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 633

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 635

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 638

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 629

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 631

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 633

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 635

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 638

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 629

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 631

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 633

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 635

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 638

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 629

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 631

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 633

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 635

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 638
 Danh mục tin 
GS Hoàng Tụy được trao giải thưởng toán học Constantin Caratheodory
Kết quả thi Đại học - Cao đẳng 2011
Thi trượt không phải là có tội
Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 2011.2012 tại quận Thủ Đức
Lễ bế giảng năm học 2010.2011
Khen thưởng HS 12
Chia tay với HS lớp 12
Lớp 12CA6
Lớp 12A9
Lớp 12A3


Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/db/mysql.php on line 138

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 629

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 631

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 633

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 635

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 638

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 629

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 631

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 633

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 635

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 638

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 629

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 631

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 633

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 635

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 638

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 629

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 631

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 633

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 635

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 638

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 629

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 631

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 633

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 635

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 638

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 629

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 631

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 633

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 635

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 638

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 629

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 631

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 633

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 635

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 638

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 629

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 631

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 633

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 635

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 638

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 629

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 631

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 633

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 635

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 638

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 629

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 631

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 633

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 635

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/functions/functions.php on line 638
 Văn bản mới 
Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua năm học 2010-2011_Sở GD-ĐT
Nội qui học sinh
Khen thưởng / kỷ luật học sinh các trường TPT
Đánh giá, xếp loại giáo viên trung học
Luật Bảo Hiểm Xã Hội (Chương I)
Luật Bảo hiểm Y tế (Chương 2)
Qui chế dân chủ trong nhà trường
Hiến pháp Việt Nam - 1992
Chế độ làm việc của giáo viên phổ thông (Dự thảo)
Luật cán bộ, công chức


Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/includes/db/mysql.php on line 138

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/blocks/block-Menu1_default.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/blocks/block-Menu1_default.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/blocks/block-Menu1_default.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/blocks/block-Menu1_default.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/blocks/block-Menu1_default.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/blocks/block-Menu1_default.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/blocks/block-Menu1_default.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/bee20024/domains/nguyenhuuhuan.org/public_html/blocks/block-Menu1_default.php on line 209
 Tiện ích trên site 


Thời gian mở trang: 0.061 giây. Số lần truy cập CSDL: 8
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0+ - Bản quyền của trường THPH Nguyễn Hữu Huân - Quản trị Nguyễn Văn Khôi.